Zondag 17 december:
SNC '14 - I.B.C. '03
14:15

VAN HET BESTUUR:

GROTE CLUBACTIE:
De leden die de loten van de grote clubactie nog moeten inleveren/afrekenen moeten dit voor maandag 4 december a.s. doen. De junioren/pupillen kunnen dit doen bij Maurice Schoonbrood en de senioren bij Erik Rutteman. Een van de andere bestuursleden mag natuurlijk ook. De trekking is op 13 december 2017.

CONTRIBUTIE (junioren/pupillen):
De contributie 2017-2018 wordt geïncasseerd middels 10-11 termijnen. Bij die wat maandelijks betalen zijn er al twee termijnen geïncasseerd.
De incasso van de leden die eenmalig betalen zal begin december plaatsvinden. Tevens wil ik er op wijzen dat nog enkele nieuwe jeugdleden/ouders hun incassoformulier moeten inleveren. Wanneer je dit nog niet hebt ontvangen neem dan contact op met een van de bestuursleden: Maurice Schoonbrood, Mariëlle van Hees, Matth Ubachs, of stuur een mail naar mhm.ubachs@ziggo.nl. (penningmeester).


Met dank aan de sponsoren zijn de nieuwe pakken en tassen voor het 1ste en 2de elftal gepresenteerd.